Íslenskt lambakjöt

Islandsk lammekjøtt

Naturlig deilig

I likhet med nordmenn elsker islendinger lammekjøttet sitt, og de siste 1100 årene eller så har det ikke vært behov for å promotere lam til islendinger. Men de siste årene har lammekonsumet vært jevnt nedadgående, spesielt blant unge. Vi fikk den spennende oppgaven med å lansere en ny kampanje for hjemmemarkedet, som drives i fellesskap av Markedskontoret for islandske lam og Sauebønders Landsforbund.

Vi begynte med å bruke generelle meldinger som fremhevet de naturlig forekommende egenskapene til dette unike produktet, og bestemte oss deretter for å kombinere det med den mat- og familiesentrerte høytiden Thanksgiving.

Vi oppfordret islendinger til å gjøre denne amerikanske tradisjonen islandsk ved å nyte god mat med familien, takke for alt det er å være takknemlig for, og legge til lam for dens deilige smak og tilknytning til dagene da våre forfedre bosatte seg på Island. Vi brukte deretter samme taktikk for Islands suverenitetsdag, 1. desember, som er en enda mer passende dag for å spise denne nasjonalretten til Island.

Lambasteik.

Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt
Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt
Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt
Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt
Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt
Auglýsingaherferð fyrir íslenskt lambakjöt