Public Relations

PR er blitt beskrevet som et profesjonell opprettholdelse av et offentlig image. PR benyttes for å nå enda bredere ut enn tradisjonelle annonsekampanjer.

Public Relations

Verktøyene som benyttes er mangfoldig, men første steg er å sette seg i posisjon og gjøre seg tilgjengelig for intervjuer, nå ut med pressemeldinger og artikler og ha en effektiv distribusjonsplan som bygger opp under bedriftens forretningsmål. Vi har innsikt i effektiv pr arbeid, content marketing og ikke minst det å bygge relasjoner inn i mot medier og skaffe god digital synlighet.

Å lansere et produkt, en bedrift, event eller det å administrere hele bedriftens omdømme er blitt en kritisk faktor for å lykkes med en helhetlig satsing på markedsføring og kommunikasjon. Å skape og sikre den nødvendige begeistringen og mediedekningen krever god oversikt, erfaring og organisering. Profesjonell PR krever en klar og god strategi hvor budskapet om merkevaren må være tydelig og konsistent og at man klarer å skape en interesse/nysgjerrighet rundt budskapet for å kunne lykkes.

Riktig budskap, riktige kanaler til rett tid.

Vi deler gjerne vår innsikt i hvordan man kan lykkes bedre med sin satsing på PR. Vi har vår styrke i ePR og det å skape synlighet, oppmerksomhet og effektiv distribusjon. Dette er en langsiktig prosess og ikke bare et verktøy som skal taes frem i krisesituasjoner.