Markedsundersøkelser

Pipar\MEDIAs forskningsrapporter, klientanalyser og medieplaner er basert på en mengde analyser, inkludert dyptgående forbrukerdata.

Markedsundersøkelser

Teamets anbefalinger er basert på omfattende data om publikums lytte-, lese- og betraktningsvaner. Spesialistene kan for eksempel finne ut hvilke TV-programmer som er mest populære med ulike demografiske opplysninger på hver stasjon eller demografisk informasjon for lesere av ulike aviser og magasiner.

Med denne typen detaljert informasjon om medieforbruk er teamet i stand til å formulere omfattende medieplaner som optimaliserer kundens mediekjøp. Et sentralt element er å se på mediemiksen som vil bringe best rekkevidde til målgruppen og sørge for at frekvensen er helt riktig. Med et stadig voksende utvalg av medier har det aldri vært viktigere å ta informative beslutninger angående mediemiks, tidspunkt for sending, frekvens og hvordan annonsering ved bruk av markedsføring for kryssede medier best kan gjøres.

For å møte etterspørselen om å lage en best mulig medieplan for din virksomhet, liker vi å kunne kryssreferansedata fra flere kilder om media, målgrupper og informasjon om forbruk og livsstil. Vi ønsker å ta en best mulig beslutning basert på målgruppens bruk av media, samhandling med andre medier og prising på ulike medier.

Bærbar personmåler

En PPM (portable people meter) er en enhet som brukes til å måle en persons eksponering for kringkastingsmedier, som deretter brukes til å lage rapporter basert på demografisk informasjon. Metrikken er veldig presis da målingen skjer automatisk. En prøvegruppe på rundt 500 personer fra 12 til 80 år bærer en liten enhet som gjenkjenner uhørbare signaler kodet i de ulike sendingene for å lage en oversikt over brukerens medieeksponering. Enheten laster deretter opp brukerens data hver natt, og lager en direktestrøm av brukerdata for ukentlige rapporter organisert etter demografi.

Medieundersøkelser på nett

Medieundersøkelse på nett har informasjon om antall brukere, besøk og sidevisninger for nettmediene i undersøkelsen. Trafikken er innenlandsk eller utenlandsk og kan sorteres etter enheter (desktop, nettbrett eller smarttelefon) samt nettleser- og operativsysteminformasjon.

Undersøkelser i trykte medier

Undersøkelser i trykte medier gjennomføres fortløpende gjennom året med rapporter utgitt hvert kvartal.

Markedsundersøkelse for annonsering

Det utgis månedlige rapporter om alle annonser som vises på TV og på trykk i løpet av perioden, noe som er nyttig for å spore konkurrentens aktivitet og sammenligne markedsandeler.

TGI Forbrukerstudie

Gallup lanserer sin TGI Forbrukerstudie (forbruk/merker/media/livsstil) på årlig basis, som gir nøkkelindikatorer på måldemografi, forbrukertrender og -vaner og utviklende sosiale holdninger.